Sopimuskouluttajat

Tarja Väänänen

Tarjalla on yli 30 vuoden kokemus projektijohtamisesta ja erilaisten prosessien kehittämis- ja koulutustehtävistä. 

Hän on työskennellyt pitkään kansainvälisen teollisuusyrityksen palveluksessa ja viimeiset 10 vuotta hän toiminut yrittäjänä kouluttamalla ja konsultoimalla eri toimialojen yrityksissä sekä koulutusorganisaatioissa. 

Tarjan sydäntä lähellä ovat erityisesti toiminta- ja valmistusprosessien kehittäminen sekä projektijohtaminen. Koulutuksissa ja konsultoinneissa hän hyödyntää LEAN-filosofian ja johtamisen psykologian periaatteita. Tarjalla on myös työmarkkinajärjestöjen hyväksymä työntutkijan pätevyys, mikä mahdollistaa työaikojen mittaamisen ja hyödyntämisen palkkauksessa sekä laajemminkin liiketoiminnan kehittämisessä.

Pekka Kurvinen

Pekka yhdistää kauppatieteellisen, viestinnän ja ammatillisen koulutuksensa sekä mittavan kokemuksensa käytännönläheiseen konsultin ja valmentajan työotteeseen.

 Hän panostaa johdettavien ura- ja elämäkerronnan merkityksiin. Pekan johtamisen väitöstutkimuksen löydöksistä (2015) kehittämänsä Vihijohtaminen – Clue Lead® -johtajuusmallinsa perustuu toimintatapaan, jossa yhteisön tavoitteellinen, pitkäjänteinen menestys kumpuaa yksilöiden kunnioittamisesta, kuuntelemisesta ja luottamuksen rakentamisesta. 

Asiakaskeskeiset innovatiiviset oppimismenetelmät vaihtelevat organisaatiokohtaisista yksilö- ja ryhmäpohdinnoista verkko- ohjaukseen, simulaatioihin ja videointeihin. Pekan intohimona on esittää oikeita kysymyksiä, jotta asiakas löytäisi ongelmaansa kestävän ratkaisun.  

Kai Åkerfelt

Kai on toiminut viimeiset 12 vuotta atk ohjelmistojen opettajana ja kouluttajana. Osaamisalueena Micro Softin toimisto-ohjelmat; Word, Excel, PowerPoint ja Outlook ja niiden yhteiskäyttö. Läheisiä koulutus aiheita ovat lisäksi tietokoneenkäytön parempi hallinta, sosiaalisen median sujuva käyttö, mobiililaitteiden hyötykäyttö, pilvipalvelut ja laitteiden synkronointi, valokuvien arkistointi ja muokkaus Adobe Lightroom ohjelmistolla sekä WordPress ohjelmalla kotisivujen hallinnan ja ylläpidon koulutus. Kain aikaisempi työkokemus 14 vuoden ajalta on tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen vastuullinen myyntityö yrityksille. 

Seppo Lehtinen

Sepolla on vajaan kymmenen vuoden kokemus työssäkäyvien aikuisten  kouluttamisesta, valmentamisesta ja koulutuspalveluiden myynnistä. Tätä ennen hän työskenteli reilut kaksikymmentä vuotta monipuolisissa myynti- ja koulutustehtävissä vakuutusalalla toimivassa pohjoismaisessa pörssiyhtiössä, sekä muutaman vuoden henkilöstövuokrauksen ja rekrytointien parissa. 

Sepon omia koulutuksia ovat erityisesti DiSC työpaikkaprofiilit,  ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja myyntivalmennukset, erityisesti myynnillistä ajattelua ei myyntityössä toimiville. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävät Tiimipäivät, jotka sisältävät valmennuksen lisäksi myös virkistäytymistä. Näyttötutkintojen arvioinnit.

Arto Seppälä

Arto on valmentaja, jonka vahva ja laaja-alainen osaaminen yhdistyy pitkään kokemukseen myynnin ja asiakkuuksien parissa. 

Arto on työskennellyt yritysvalmennusalalla lähes 30 vuotta valmentajana, konsulttina, liiketoiminnan vetäjänä ja esimiehenä. 

Arton erityisosaamista on neuvottelutaito, systemaattinen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko, projektijohtaminen sekä business coaching.

Soile Lehto

Soile on toiminut viimeiset 15 vuotta ammatillisen koulutuksen johtotehtävissä rehtorina. Tätä ennen Soile toimi opettajana ja kouluttajana toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa. 

Hän on toiminut myös yli 10 vuotta terveydenhuollon asiakastyössä ja esimiestehtävissä (mm. kouluterveydenhoitaja ja vastaava työterveyshoitaja).

Soilelle läheisiä koulutusaiheita on mm. työhyvinvointi, työyhteisötaidot, muutoksessa toimiminen, uuden työntekijän perehdyttäminen, opiskelijoiden ohjaaminen, palautteen anto ja työpaikkaohjaajien valmentaminen.

Seitti Pro 

Suomen Tiimitaidot on osa Seitti.pro on ammattilaisten yhteisöä, joka luo menestyvää kehitystä. Kehittäminen on meille sydämen asia – siksi haluamme tehdä siitä helppoa ja kannattavaa sekä yrityksille että ammattilaisille.


©2018 - Suomen Tiimitaidot Ky - seppo.lehtinen@tiimitaidot.fi - 045 1039 123